Vision


Cigologics vision er at PLC'erne skal gøres brugervenlige og tilgængelige uanset hvor man er.

Vi har realiseret visionen ved at lave et alternativ til traditionelle OPC Servere og SCADA systemer. Vi har udviklet løsninger, der kan implementeres uanset om der er behov for blot én eller mange PLC'ere, uden at det bliver en voldsom økonomisk investering for kunden.

Vi har løftet PLC platformen ud af den traditionelle lukkede verden, og har udviklet en softwareløsning der kommunikerer med en PLC i enhver infrastruktur. For kunden opnås derved en overskuelig brugerflade i velkendte miljøer som enten web-portal eller en windows-applikation.

Selv komplekse process-styringer gøres enkle ved at Kunden/Cigologic i fællesskab definerer hvilke parametere, der skal kunne ændres uden fysisk adgang til PLC'en. Ud fra vores skabeloner laves en portal eller en windows-applikation med adgang til styringen.

 

Vores applikationer er opbygget så selve brugerfladen er uafhængig af kommunikationen med PLC'erne, og er således ikke låst til en bestemt type PLC, men kan på relativt kort tid etablere fuld to-vejs kommunikation med de fleste PLC'ere.

 

Vi udvikler direkte til en specifik kundes behov, men samarbejder også gerne med en branchespecifik leverandør om at udvikle et standardprodukt til masseproduktion.