Koncept

Vi arbejder primært med 2 forskellige løsningskoncepter


Adgang via Internettet

Cigologics serverer har fuld to-vejs kommunikation med PLC'en

Der kan laves dataopsamling, skrives til PLC'en og planlægges kommandoer til PLC'ere mm. via Cigologics web-portal. Kunden kan selv opsætte alarmering via SMS eller email, og definere kritiske hændelser. Vi kan efter kundens ønske opdatere selve softwaren på PLC'en og eventuelle skærme. Internet-adgangen kan være kundens eksisterende ADSL, Fiber eller via mobilnettet(3G)

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

Overvågning af væske-niveauer, temperaturer, strømforbrug, drifttime på specifike dele af maskinerne, samt fjernadgang til specifik driftsinformation og ændring af nuværende opgave på PLC'en.

Grundlæggende kan Cigologic`s servere samle historiske data, overvåge det og alarmere ud fra kundens kriterier på alt som kan måles.

I vores portal kan kunden således få et samlet overblik over samtlige PLC'ere .


Adgang fra kundens lokale netværk

En lokal PC eller Server har fuld to-vejs komunnikation med en eller flere PLC'ere.

Der kan laves dataopsamling, skrives til PLC'en og planlægges kommandoer til PLC'ere mm. fra en computer på kundens netværk.

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

Ledelsen på en fabrik ønsker indført at kunne opsamle driftsinformation fra produktionsmaskinernes. Det enkle udgangspunkt er at der skal sker en afbrydelse når en maskine standses, og at dette skal registreres.

Fabrikkens foretrukne elektriker, som kender maskinerne og Cigologic finder ud af hvilke ledninger der skal føres hvorhen i PLC'en.

PLC'en opsamler derefter fra de nu tilkoblede maskiner der sættes i drift. Disse logges og oplysningerne sendes videre ind til kundens eksisterende databaser.

Data præsenteres så ledelsen kan følge driften i realtid .